Phim Thank You For Smoking - Cam on vi hut thuoc

Nuoc My xon xao khi biet tin Pho chu tich kiem phat ngon vien cua Vien nghien cuu thuoc la bi bat coc ngay sau buoi tranh luan tay doi voi mot thuong nghi si tren truyen hinh. Doi voi gioi nghien thuoc la, vu viec nay la su si nhuc.

Thank You For Smoking - Cảm ơn vì hút thuốc posted in phim hai
Date:21/10/2008 -20:50:05

Movies Coming Soon
Can't connect to server.