Phim Starsky & Hutch - Com noi com chim

Ho la hai canh sat quai go nhat trong thanh pho. Mot chang vi qua nguyen tac khien dong nghiep nhieu phen khon don, con mot chang thi ranh ma, thuc dung, luon tim cach bien cac tang vat thanh cua rieng. De trung phat hai "cai gai" vi mot loat loi lam, canh sat truong bat ho phai di tuan tra cung nhau.

Starsky & Hutch - Cớm nổi cớm chìm posted in phim hanh dong
Date:29/04/2009 -20:40:03

Movies Coming Soon
Can't connect to server.