Phim Man of the Year - Nguoi dan ong cua nam

Mot dien vien hai quyet dinh chay dua vao chuc vu tong thong. Khong hy vong gianh chien thang nhung cuoi cung ong van nhan duoc nhieu phieu nhat nho mot sai sot trong he thong kiem phieu. Von la nguoi trung thuc, ong kien quyet tu choi vao dinh tong thong sau khi biet duoc su that.

Man of the Year - Người đàn ông của năm posted in phim tam ly
Date:21/12/2008 -20:50:08

Movies Coming Soon
Can't connect to server.