Phim The Devil Wears Prada - Yeu nu xai hang hieu

Mot cu nhan moi tot nghiep duoc vao lam tro ly cho tong bien tap cua Runway, tap chi thoi trang an khach nhat tai My. Ngay trong ngay lam viec dau tien, co nhan vien moi cam thay choang vang khi ba tong bien tap thach co giu duoc vi tri cua minh trong thoi gian mot nam.

The Devil Wears Prada - Yêu nữ xài hàng hiệu posted in phim tam ly
Date:06/10/2008 -20:50:08

Movies Coming Soon
Can't connect to server.