Phim Frequency - Tan so

Chàng cảnh sát John tinh co lien lạc duọc vói nguòi cha dã qua dòi tù 30 nam truóc qua sóng radio. Tan dung co hoi do, anh giúp cha tránh duọc cái chét, nhung su xao tron trong chuoi thoi gian gay ra nhieu hau qua tai hai.

Frequency - Tần số posted in phim vien tuong
Date:26/06/2009 -20:40:06

Movies Coming Soon
Can't connect to server.