Ly Gia Han bi phat tan anh nude

Nhung buc anh nhay cam cua hoa hau Hong Kong bi tung len mang, chi vai ngay sau khi co ve nha chong. Nguoi ta nghi ngo nhung tam hinh da bi photoshop can thiep.

Lý Gia Hân bị phát tán ảnh nude posted in tin tuc
Date:28/11/2008 -20:50:18

Movies Coming Soon
Can't connect to server.