Dao Duy Phuc lam 'Hoai vu trang' vi thay co loi

Duoc biet den voi nhung bo phim giai tri nhu "Hai trong mot", "Chien dich trai tim ben phai", gan day, anh tro nen diem tinh va lang le hon voi nhung bo phim ve de tai chien tranh nhu "Sinh menh" va "Hoai vu trang".

Đào Duy Phúc làm 'Hoài vũ trắng' vì thấy có lỗi posted in tin tuc
Date:30/11/2008 -20:50:20

Movies Coming Soon
Can't connect to server.