Brad Pitt len bia tap chi kien truc

Tai tu Hollywood toa sang tren tap chi "Architectural Digest" (My) nho nhung dong gop cho du an Lower Ninth Ward Housing - xay nha cho nguoi dan bi thiet hai sau con bao Katrina tai New Orleans.

Brad Pitt lên bìa tạp chí kiến trúc posted in tin tuc
Date:03/12/2008 -20:50:18

Movies Coming Soon
Can't connect to server.