Thai Trac Nghien muon giai tan Twins

Nang Chuc Chi Ngon trong "Chuyen tinh kiem diep" tiet lo, tu sau tai nan anh nong, Han Dong chiu qua nhieu ap luc de co the khoi phuc lai Twins. Vi vay, tot hon het nhom nhac nen tan ra.

Thái Trác Nghiên muốn giải tán Twins posted in tin tuc
Date:14/12/2008 -20:50:21

Movies Coming Soon
Can't connect to server.