Pham Bang Bang ghet Tu Hy Vien

Cung tham gia bo phim "Canh sat tuong lai", nhung nang Kim Toa khong them noi chuyen voi nguoi dep "Vuon sao bang". Co con co y chung to minh than thiet hon voi Luu Duc Hoa.

Phạm Băng Băng ghét Từ Hy Viên posted in tin tuc
Date:02/01/2009 -20:50:21

Movies Coming Soon
Can't connect to server.