Chuong Tu Di va Ly Lien Kiet tai hop

Sau "Hero", co the hai minh tinh cua man anh Hoa ngu se dong cung nhau trong mot bo phim do New Zealand san xuat.

Chương Tử Di và Lý Liên Kiệt tái hợp posted in tin tuc
Date:24/02/2009 -20:50:28

Movies Coming Soon
Can't connect to server.