Chieu phim kinh di vao thu sau ngay 13

Bo phim kinh di Hollywood "The Unborn" (Tai sinh) ra mat khan gia Viet Nam vao dung thu 6 ngay 13 - con so von bi coi mang lai nhieu diem rui.

Chiếu phim kinh dị vào thứ sáu ngày 13 posted in tin tuc
Date:12/03/2009 -20:50:26

Movies Coming Soon
Can't connect to server.