'Song chau do sac' tren man anh Hoa ngu

Pham Bang Bang va Tu Hy Vien trong "Canh sat tuong lai", Chau Tan va Ly Bang Bang trong "Thanh phong"... nguoi dep Hoa ngu cung tranh tai trong phim bom tan.

'Song châu đọ sắc' trên màn ảnh Hoa ngữ posted in tin tuc
Date:25/03/2009 -20:50:21

Movies Coming Soon
Can't connect to server.