Dien vien 'Tay du ky' vieng 'Sa Tang'

"Ton Ngo Khong" Luc Tieu Linh Dong, "Duong Tang" Tri Trong Thuy, "Tru Bat Gioi" Ma Duc Hoa va nhieu nghe si toi vinh biet Diem Hoai Le, sang 16/4.

Diễn viên 'Tây du ký' viếng 'Sa Tăng' posted in tin tuc
Date:16/04/2009 -20:40:24

Movies Coming Soon
Can't connect to server.