'Rung den khong vi pham quy che Oscar'

Truoc nhung thong tin "Rung den" khong du dieu kien tham du Oscar vi chua chieu it nhat bay ngay tai cac rap, dao dien Vuong Duc khang dinh hom 22/9, bo phim da duoc ban va cong chieu rong rai trong he thong chieu phim Quan doi tu thang sau.

'Rừng đen không vi phạm quy chế Oscar' posted in tin tuc
Date:23/09/2008 -19:15:18

Movies Coming Soon
Can't connect to server.