Truong Man Ngoc lo dinh cum A H1N1

Ngoi sao "Anh hung" bi chan lai o san bay Hong Kong vao sang ngay 6/5 khi co bay tu My ve va co trieu chung nhiem cum lon.

Trương Mạn Ngọc lo dính cúm A H1N1 posted in tin tuc
Date:07/05/2009 -20:40:21

Movies Coming Soon
Can't connect to server.