Chau Tan tua vai Ly Bang Bang

Hai minh tinh Hoa ngu co nhung canh au yem nhau khi vao vai cac nu gian diep chuyen nghiep trong phim dien anh "Phong thanh" (Sound of the Wind).

Châu Tấn tựa vai Lý Băng Băng posted in tin tuc
Date:11/05/2009 -20:40:27

Movies Coming Soon
Can't connect to server.