Dan minh tinh cua 'Thap nguyet vi thanh'

Poster phim "Body Guards and Assassins" duoc trinh lang voi tao hinh cua 11 nhan vat chinh - do cac dien vien Hoa ngu noi tieng dam nhiem nhu Chan Tu Dan, Ta Dinh Phong, Pham Bang Bang...

Dàn minh tinh của 'Thập nguyệt vi thành' posted in tin tuc
Date:12/05/2009 -20:40:21

Movies Coming Soon
Can't connect to server.