Nguyen Kinh Thien the cho Chau Kiet Luan

Tai tu dien trai cua "Dem dinh menh" se thay the ngoi sao "Hoang kim giap" de vao vai thanh vien hoi Tam hoang trong phim hanh dong "Monga".

Nguyễn Kinh Thiên thế chỗ Châu Kiệt Luân posted in tin tuc
Date:13/05/2009 -20:40:31

Movies Coming Soon
Can't connect to server.