LHP Cannes xon xao vi 'Khong Tu'

Teaser va nhung hinh anh cua Chau Nhuan Phat trong vai nha tu tuong sang lap Nho giao thu hut rat nhieu su quan tam cua cac nha lam phim nuoc ngoai.

LHP Cannes xôn xao vì 'Khổng Tử' posted in tin tuc
Date:16/05/2009 -20:40:21

Movies Coming Soon
Can't connect to server.