Brad Pitt dong phim vi say ruou

Tai tu Hollywood nhan loi tham gia bo phim moi "Inglourious Basterds" sau khi da ngam hoi men.

Brad Pitt đóng phim vì say rượu posted in tin tuc
Date:27/05/2009 -20:40:24

Movies Coming Soon
Can't connect to server.