'James Bond' cung 'Nguoi Soi' lam canh sat

Hai tai tu Daniel Craig va Hugh Jackman se dong chung trong mot vo kich tren san khau Broadway.

'James Bond' cùng 'Người Sói' làm cảnh sát posted in tin tuc
Date:29/05/2009 -20:40:19

Movies Coming Soon
Can't connect to server.