Lam phim 3D 'Ngo Thua An va Tay du ky'

Khan gia se duoc gap lai bon thay tro Duong Tang qua hinh anh ba chieu, trong bo phim truyen hinh dai 45 tap ve qua trinh Ngo Thua An sang tac"Tay du ky".

Làm phim 3D 'Ngô Thừa Ân và Tây du ký' posted in tin tuc
Date:30/05/2009 -20:40:21

Movies Coming Soon
Can't connect to server.