Tu VDV nhay cau thanh chang Nguu Lang

Dien Luong - van dong vien nhay cau tung doat Huy chuong vang Olympic Sydney 2000 - se la chang Nguu Lang si tinh trong bo phim co trang, dua theo truyen thuyet Trung Hoa.

Từ VĐV nhảy cầu thành chàng Ngưu Lang posted in tin tuc
Date:04/06/2009 -20:40:21

Movies Coming Soon
Can't connect to server.