Luu Diec Phi quan quyt Lam Chi Dinh

"Tieu Long Nu" tuyen bo dang say dam mot trang nam tu. Moi nghi van lap tuc do don ve nguoi ban dien cua co trong phim truyen hinh "Thien Long Bat Bo"

Lưu Diệc Phi quấn quýt Lâm Chí Dĩnh posted in tin tuc
Date:09/06/2009 -20:40:22

Movies Coming Soon
Can't connect to server.