Phim hai kinh phi thap lap ky tich doanh thu

"The Hangover" chiem ngoi dau bang xep hang doanh thu cuoi tuan cong chieu tai My da du gay ngac nhien. Sang den tuan thu hai, tac pham nay tiep tuc dat ky tich.

Phim hài kinh phí thấp lập kỳ tích doanh thu posted in tin tuc
Date:11/06/2009 -20:40:21

Movies Coming Soon
Can't connect to server.