Anh hau truong phim 'Tim lai chinh minh'

Cung gap go dien vien Phan Anh, My Hanh va ekip bo phim truyen hinh moi cua hang Dong A, trong mot buoi ghi hinh tai Ha Noi.

Ảnh hậu trường phim 'Tìm lại chính mình' posted in tin tuc
Date:18/06/2009 -20:40:22

Movies Coming Soon
Can't connect to server.