Lee Dong Gun hao hung nhap ngu

Tai tu "Chuyen tinh Paris" tam gac su nghiep dong phim va ca hat de tham gia nghia vu quan su trong hai nam, tu ngay 22/7.

Lee Dong Gun hào hứng nhập ngũ posted in tin tuc
Date:19/06/2009 -20:40:23

Movies Coming Soon
Can't connect to server.