Charlie Nguyen du lien hoan phim sinh vien

Dao dien phim "Dong mau anh hung" bay tu TP HCM ra Ha Noi mot ngay 22/6, de du buoi khai mac va gioi thieu phim ngan "CD Mua Ha" (Summer Love) cua sinh vien do anh huong dan san xuat.

Charlie Nguyễn dự liên hoan phim sinh viên posted in tin tuc
Date:21/06/2009 -20:40:03

Movies Coming Soon
Can't connect to server.