Lam Tam Nhu - 'Ruby' lap lanh

Nang Ha Tu Vy cua "Hoan Chau cach cach" khoe dang ngoc va nhung duong cong men mai trong bo dam bo sat, khi co xuat hien tai buoi ra mat cua mot hang my pham, hom 28/6.

Lâm Tâm Như - 'Ruby' lấp lánh posted in tin tuc
Date:29/06/2009 -20:40:21

Movies Coming Soon
Can't connect to server.