Tu Hy Vien dong phim cua Ha Nhuan Dong

Tai tu dien trai giu vai tro nha san xuat kiem dien vien cua series phim "Summer's Bubbles", kinh phi gan 9 trieu USD. Nguoi dep 32 tuoi se dam nhiem vai nu chinh trong tac pham nay.

Từ Hy Viên đóng phim của Hà Nhuận Đông posted in tin tuc
Date:15/10/2008 -20:50:25

Movies Coming Soon
Can't connect to server.