Thu Ky giam cat-xe vi khung hoang kinh te

Tu khi xay ra cuoc khung hoang tai chinh toan cau, nguoi dep "Vo toi la gang-xto" khong nhan duoc vai dien nao. Vi vay, co tu ha 30% muc tien phu lao dong phim.

Thư Kỳ giảm cát-xê vì khủng hoảng kinh tế posted in tin tuc
Date:27/10/2008 -20:50:24

Movies Coming Soon
Can't connect to server.