Lich chieu rap MegaStar HP va Da Nang tu 30/10

Khoi chieu hai phim moi: Max Payne (Lua han thu) va Open City (Thanh pho toi ac).

Lịch chiếu rạp MegaStar HP và Đà Nẵng từ 30/10 posted in tin tuc
Date:29/10/2008 -20:50:29

Movies Coming Soon
Can't connect to server.