Chau Tan: tu ho ly tinh den ba vo trang nguyen

Nang tieu ho ly trong phim "Hoa bi" da nhan vai phu nhan cua To Khat Nhan (do Trieu Van Trac dong). Bo phim vo thuat do Vien Hoa Binh dao dien.

Châu Tấn: từ hồ ly tinh đến bà võ trạng nguyên posted in tin tuc
Date:04/11/2008 -20:50:22

Movies Coming Soon
Can't connect to server.