Lich chieu rap tu ngay 14 den 20/11

"Quantum of Solace" - "Dinh muc khuay khoa" la bo phim noi bat nhat tuan. Phim duoc khoi chieu tai cac rap MegaStar Ha Noi, TP HCM, Da Nang cung cac rap Dan Chu, Galaxy...

Lịch chiếu rạp từ ngày 14 đến 20/11 posted in tin tuc
Date:14/11/2008 -20:50:18

Movies Coming Soon
Can't connect to server.